top of page

Samenwerkende partners

Pameijer

Pameijer, is een van onze voornaamste partners. In onze wijkkeuken en het restaurant bieden wij beschermde- en beschutte werkplekken aan een dertigtal cliënten van het Pameijer Leerwerkproject. Hier kunnen mensen met een indicatie in een vertrouwde en stabiele omgeving werken aan hun vaardigheden om, indien mogelijk, door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt.

Website: https://pameijer.nl/  

Telefoon. 088 271 00 00

down 1.webp
Woonstad

Woonstad, is heel belangrijk geweest bij de oprichting van (toen nog) de bewonersvereniging Prinsenhof. Nog steeds spelen zij een belangrijke rol binnen onze stichting. Onder andere voor onze huisvesting en als adviseur van ons bestuur. Het Kabinet worden door de huismeesters van Woonstad gebruikt om hun dagelijkse spreekuur te houden. Alle buurtbewoners kunnen terecht bij hun met vragen over hun woning. Tijdens renovaties van flatgebouwen van Woonstad in de buurt, krijgen de buurtbewoners een tegoedbon, die zij kunnen uitgeven voor een lekkere gezonde maaltijd in ons Grand Café.

Website: https://www.woonstadrotterdam.nl/ 

Telefoon: 010 440 88 00

logo-woonstadrotterdam.png
Gro-up Buurtwerk

Gro-up organiseert in  Prinsenhof diverse activiteiten zoals het Consultatiebureau voor ouderen. 

Website: https://www.gro-up.nl

Telefoon: 010 286 27 77

GU-met-buurtwerk-combi-CMYK-1.jpg
DOCK

Wij als stichting vinden het belangrijk om tijd en ruimte vrij te maken voor onder andere hulp bij zelfredzaamheid. Daarom is onze goeie samenwerking en ondersteuning met DOCK essentieel. Signalen op het sociale vlak, die wij uit de wijk opvangen worden in samenwerking en overleg met onze partner DOCK op een adequate manier aangepakt. 

Website: https://www.dock.nl/

Telefoon: 06 59929746

Email: infoPA@dock.nl

dock_tekengebied-1-1.png
Jeugdzorg

Wij willen door middel van het aanbieden van werkplekken voor (jeugdige) delinquenten, ons steentje bijdragen aan een veiligere samenleving. Ook willen wij deze individuen de kans geven tot een soepelere re-integratie in de maatschappij. Wij onderhouden goed contact met de reclasseringsambtenaar over de verschillende vrijwilligers die bij ons werken, maken duidelijke werkafspraken met de vrijwilligers zelf en bieden hen op deze manier de kans om te wennen aan op tijd zijn, het zich houden aan afspraken, verantwoordelijkheid dragen - nemen en samenwerken met anderen. De veiligheid van onze buurtbewoners/vrijwilligers staat vooralsnog op de eerste plek. Door deze samenwerking verbinden wij het justitiële, zorg - en sociale domein. 

Wesbite: https://jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl/

Telefoon: 010 233 00 00 

Email: info@jbrr.nl

jbrr.png
Optisport

De samenwerking met Optisport  (zwembad en fitness in de Alexanderhof) is vanaf het begin al positief. Buurtbewoners en vrijwilligers hebben met elkaar mooie gezamenlijke projecten opgezet, waarbij bewegen centraal staat. In de komende  jaren willen wij enthousiast  verder met onze partner. Door middel van meerdere activiteiten en programma’s te organiseren op het gebied van bewegen, leveren  wij een bijdrage  aan het actief ouder worden (en dus langer zelfstandig thuis).Tevens staat sport en bewegen voor kinderen op het programma om geïntroduceerd te worden.

Website: https://optisport.nl/locaties/alexanderhof

Telefoon: 010 20 94 049 

Email: alexanderhof@optisport.nl

optisport_logo_0.png
Signaalpunt tegen Eenzaamheid Rotterdam

Prinsenhof is een punt waar je vertrouwelijk een signaal kunt afgeven wanneer je denkt dat iemand eenzaam is, óf als je zelf eenzaam bent. Een professional zal contact opnemen en aan de slag gaan om de situatie te verbeteren. Zo wordt de eenzame persoon altijd geholpen!

Signaalpunt-landelijk.jpg
STAR

Op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 9.30 uur kunnen de buurtbewoners bloedprikken via Star. Ook zij hebben een vaste plek in ons pand gekregen. OC Prinsenhof heeft tevens een tweede ruimte beschikbaar gesteld om als wachtruimte te dienen voor de bezoekers van STAR. Hierdoor kunnen zij in alle rust wachten tot hun beurt. 

Wesbite: https://www.star-shl.nl/patient/

Telefoon: 088 020 95 55

En verder ...

Onder de regie van de Sociaal Beheerders zal Ontmoetingscentrum Prinsenhof haar focus nog meer gaan richten op samenwerking met andere organisaties in de wijk. De toenemende bekendheid en synergie die hier het gevolg van is, zal worden gebruikt voor deelname aan grotere evenementen en een doelgerichte uitvoering van initiatieven.

STARSHL_edited.png
bottom of page