top of page

Ons team

Het team van OC Prinsenhof bestaat uit:

 

Deze vier groepen werken nauw samen met elkaar

om OC Prinsenhof draaiend te houden. 

Vrijwilligers

Het team van vrijwilligers is onder te verdelen in verschillende sub teams:

  • vrijwilligers bestuur

  • vrijwilligers in de bediening en achter de bar van het Grand Café

  • vrijwilligers in de afwas van het Grand Café

  • vrijwilligers in de keuken van het Grand Café

  • vrijwilligers achter de receptie

  • vrijwilligers in het communicatie team

  • vrijwilligers in het buurtteam

  • vrijwilligers in het activiteiten team

  • vrijwilligers die maaltijden bezorgen in de wijk

  • vrijwilligers die boodschappen doen voor kwetsbare ouderen in de wijk

 

Voor een overzicht van onze vacatures:

 

 

 

Professionals

De professionals bestaan uit twee Sociaal Beheerders en een Keukencoach.

De Sociaal Beheerders zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van

het Huis van de Wijk. Zij zijn op de werkvloer de eindverantwoordelijke.

Zij nemen nieuwe vrijwilligers aan en trainen en begeleiden hen. Zij

organiseren, samen met de vrijwilligers, activiteiten en zijn medeverantwoordelijk

voor de interne en externe communicatie. Bovendien zijn zij de contactpersoon

voor alle bezoekers, maar ook de wijkbewoners en wijk organisaties

kunnen bij hen terecht voor vragen, hulp en ondersteuning.

 

De keukencoach is een leermeester, kok en sociale begeleider van de vrijwilligers

in het Grand Café.  Hij bedenkt, eventueel samen met vrijwilligers, het menu en

is eindverantwoordelijk voor het naleven van de HACCP regels. Hij werkt de vrijwilligers

in en leert hen koken, bedienen enz.

Cliënten van Pameijer

In OC Prinsenhof werken vrijwilligers nauw samen met cliënten van Pameijer. Het werkproject Pameijer heeft gemiddeld 25 cliënten die iedere werkdag van 9 tot 14 uur, onder begeleiding van twee Leerwerkcoaches, in het ontmoetingscentrum aan de slag gaan. Alle cliënten hebben een persoonlijke leerdoel die zij willen bereiken. Hun taken zijn gericht op het ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden om die doelen te bereiken. 

Vrijwilligers en cliënten werken hand in hand op diverse werkplekken in ons Huis van de Wijk. De vrijwilliger wordt geacht enige ondersteuning te bieden aan de cliënten waar zij mee samenwerken. De cliënten werken voornamelijk in de horeca en doen allerlei facilitaire werkzaamheden.

Voor vragen over het Werkproject kunt u contact opnemen met de Leewerkcoaches via 06 – 237 32 209

PHOTO-2022-11-02-13-42-20.jpg
Eten serveren
PHOTO-2022-11-02-13-42-20 3.jpg
bottom of page