top of page

Waarom schenken aan OC Prinsenhof

Doneer aan Prinsenhof

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof is een non-profit vrijwilligersorganisatie. Wij zijn een Huis van de Wijk, maar dan wel in zelfbeheer. Dit betekent dat we niet verbonden zijn aan een zorg- en welzijnsorganisatie, maar volledig in eigen beheer functioneren. Onze Stichting zonder winstoogmerk, wordt bestuurd en draaiende gehouden door vrijwilligers. Er zijn 3 betaalde krachten, onze professionals, die de vrijwilliger ondersteunen en begeleiden. Ondanks onze zelfstandige status, weten wij ons al 12 jaar staande te houden en zijn wij 4 jaar geleden zelfs benoemd tot Huis van de Wijk Prinsenland. Hier zijn wij best trots op!

Geld donatie

Wij zijn altijd op zoek naar donateurs. U kunt bijdragen met een eenmalige bedrag of een maandelijkse overboeking. 

NL28INGB0004933809
t.n.v. Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

Ons vrijwilligersbestand telt rond de 100 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de wijk Prinsenland en omstreken. Zij serveren een kopje koffie of thee of maken een broodje of een maaltijd klaar in ons Grand Café, organiseren een gezellige activiteit, geven informatie over de wijk, spreken af met wijkbewoners om samen een wandeling te maken, een kopje koffie te gaan drinken of boodschappen te doen, en nog veel meer.

Tijd donatie

Wij zijn altijd op zoek naar donateurs. Meld u aan als vrijwilliger en lever ook een bijdrage aan de versterking van de wijk. Vanaf 4 uur in de week, kunt u bij ons aan de slag. Klik hier voor meer informatie over onze vacatures.

download (1).png

Met een klein bedrag per maand of een eenmalige schenking steunt u activiteiten, cursussen, ondersteuning en voorlichting voor kwetsbare wijkbewoners in Prinsenland.

Per 1 januari 2018 is OC Prinsenhof aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI. Daardoor is schenken en nalaten aan OC Prinsenhof vrijgesteld van belasting. Over de schenking, het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten). Het volledig geschonken bedrag wordt gebruikt voor activiteiten en ondersteuning door en voor bewoners van de wijk. In de afgelopen jaren is de focus op ouderen (55+) en mensen met een (verstandelijke) beperking uitgebreid naar kwetsbare wijkbewoners in de breedste zin van het woord.

Of het nu gaat om:

  • Eenzame ouderen uit hun sociaal isolement te halen door de hen mogelijkheid te bieden om aan leuke activiteiten mee te doen.

  • Kansarme kwetsbare vrijwilligers en stagiaires helpen door vorming en voorbereiding van deze groep voor de maatschappij en de arbeidsmarkt.

  • De verbinding tussen bewoners in de wijk te versterken.

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.

  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang

  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

bottom of page