top of page

Professionals

De Sociaal Beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Een groot en dynamisch pand met veel bezoekers maakt dat de randvoorwaarden op orde dienen te blijven, zodat vrijwilligers, (kwetsbare) burgers en bezoekers zich kunnen ontplooien in een prettige omgeving en de inloopfunctie blijft gewaarborgd. De Sociaal beheerder is tevens verantwoordelijk voor de samenwerking met de welzijnspartners Pameijer, Buurtwerk, Dock, Leger des Heils en Woonstad en overige contacten met het wijknetwerk.

 

Voorts gaat de Sociaal beheerder actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Plaatst daarvoor regelmatig vacatures op diverse websites en heeft gesprekken met diverse instanties, zoals UWV en Reclassering, voor de toestroom van nieuwe vrijwilligers. 
Daarnaast heeft de Sociaal beheerder een ondersteunende, begeleidende en coachende functie voor vrijwilligers. Iedere vrijwilliger die zich bij ons aanmeld krijgt een persoonlijk intake gesprek waarin wordt vastgesteld welke specifieke behoefte, wensen en leerdoelen de vrijwilliger heeft. Op basis van de gemaakte keuze wordt de vrijwilliger ingewerkt, gedeeltelijk door andere vrijwilligers en gedeeltelijk door de Sociaal beheerder. Hierna wordt er regelmatig een vervolg gesprek gevoerd. De vrijwilliger wordt gedurende zijn/haar loopbaan bij OC Prinsenhof, ondersteunt bij eventuele obstakels en uitdagingen die zij tegenkomen tijdens het werk, en geholpen het beste uit zichzelf te halen. De Sociaal beheerder staat hen met raad en daad bij.

 

Tot slot heeft de Sociaal beheerder de stagiaires “Social Work” onder haar hoede. Zij geeft opdrachten, instructies en begeleiding aan de stagiair en heeft regelmatig contact met de onderwijsinstelling alwaar de stagiair zijn of haar opleiding volgt.

Lees hier meer over de vrijwilligers

bottom of page